11. jan, 2014

HVERDAGEN MED "LÆRINGSLIVET"

Jeg er ikke så opptatt av nyttårsforsetter. Men en oppsummering av året bak liker jeg. Det gir faktisk eneregi, og en frihetsfølelse, å tenke gjennom opplevelser og erfaringer det siste året. Noe vil jeg luke vekk å bruke tid på fremover, for å få plass til annet. Ordet "læringslivet" som har versert i media, liker jeg. Det blir min overskrift nå. Kanskje særlig aktuelt for oss 60+! Det gjelder å henge med.