7. mar, 2014

BARNA - DEN STØRSTE UTFORDRINGEN I NYE STEFAMILIER

Mange nye par strever med uenigheten om hverandres barn. Vi er så sårbare for synspunkter på barna våre fra nye partnere. Det er fortsatt flest kvinner som har med seg egne barn inn i nye parforhold. Kvinner er ofte mer følsomme og sårbare enn menn, og kan oppleve nye partnere som kritiske, både mot  barna hennes, og dermed til henne som mor. Hun tolker dette som kritikk av sin morsrolle. Mannen mener det ikke slik. Han synes moren overbeskytter barna og gir for mye etter, og gjør dem en bjørnetjeneste.  De må bli selvstendige for livet senere, sier han, og vil bare hjelpe. Dette gjelder også menn i sin farsrolle, som unnskylder og skjemmer bort sine barn, for å bøte på sin dårlige samvittighet etter skilsmissen fra barnas mor. Foreldre vil skjerme sine barn mot mer smerte. Dessverre er det mange stefamilieforhold som går i stykker pga av dette. Det er ikke barnas skyld, men de voksne, som ikke klarer å snakke godt og forstå hverandres sår og behov, og slik ikke slutter kranglingen om grenssettingen rundt barna.

Her er noen tips for paret:

1. Prioriter kjæresteparet. Slå ring om ditt nye par

forhold.

2. Vær forsiktig med å kritisere din partneres barneoppdragelse.

3. Vær varsom med å kritisere din partners tidligere familie.

4. Finn deg i at din partner har hatt mye godt også i tidligere parforhold.

5. Gamle konflikter bør du ligga langt unna.

6. Ikke snakk nedsettende om din partners x.

7. Enighet om barna er den største gaven til et barn.

7. Øv deg i være åpen og tydelig når du snakker.