23. mar, 2014

KAN BARN BESTEMME OVER MAMMAS\PAPPAS NYE KJÆRESTER?

Nei, selvsagt skal ikke barn bestemme over sine foreldres nye kjærester, eller når og hvordan de voksne skal formalisere et evt. nytt kjærestforhold. Det er de voksnes oppgave og ansvar. Problemet er bare det at mange skilte foreldre lar seg så lett bevege og styre av sine barns meninger og følelser.Og barn kan ha sterke meninger og si rett ut hva de mener.Oppløsning og inngåelse av dagens parforhold er ofte så komplisert og fylt av dårlig samvittighet, skyld og savn, at foreldre lett blir veike og tafatte overfor barn som slett ikke vil ha noen ny mamma eller pappa i huset. 

Når skal ny kjæreste introduseres?

Når  kjæresteforholdet er seriøst (mer enn kino og middag), er det viktig å informere barna. Jo mer foreldre klarer å være tydelige og åpne om den nye, jo bedre. Foreldre får mer respekt av barna sine ved å være klare og direkte på hva som skjer, enn at barna må hale ting ut av sine foreldre, eller får høre nyheten av venner eller naboer. Hemmeligheter blir fort avslørt. Så vil barn, som vi voksne, reagere ulikt på en sånn stor og dramatisk (for barna) melding, kanskje både med skuffelse, gråt og sinne. Barn vi alltid tenke på den andre foreldren som ikke er der. Her gjelder det å la barna få "regere og sørge" på sin måte og i sitt tempo. Men som mor/far må du være tilgjengelig og klar for å møte barnas spørsmål og reaksjoner. Ting tar tid, ikke forvent at barn klarer å fordøye alt på noen måneder. Og gjenta stadig at du alltid vil være deres forelder, selv om du nå får en ny voksen kjæreste, og barnet får stemor/stefar i huset. Stikkordet er åpen og tydelig kommunikasjon.

RÅD

Ikke spør barna om hva de synes du skal gjøre i forhold til din nye kjæreste. Det spørsmålet skal barn ikke barna få. Det er den voksnes ansvar og oppgave å klargjøre og konkludere med selv. Men det forutsetter at du samtidig også tar din foreldrerolle seriøst! Letter sagt enn gjort!