11. apr, 2014

PENGER - SYMBOL PÅ MAKT OG KONTROLL I PARFORHOLD

Økonomi er tema i alle moderne parforhold. Jeg møter stadig par som har økonomi som et vondt tema. Penger er symbol på makt og kontroll, ikke bare i handel og næringsliv, men like mye i familier og parforhold. Den som har mest penger, har mest å si. Man skulle kanskje tro at i et velstående samfunn som vårt, er det lite utbredt å krangle om privatøkonomien. Dessverre er virkeligheten motsatt. Problemet er som regel ikke pengemengden, men hvordan partene ser på bruken av penger, og hvem som skal bestemmme over privatøkonomien.

Penger har med personlighet og oppvekst å gjøre.

Noen mennesker er rause og liker å bruke penger, mens andre er gjerrige eller forsiktige, og noen har vokst opp med veldig lite penger, andre med mye. Personlighet og livsstil kan være så ulik hos de to, at de alltid har noe å diskutere/krangle om på økonomiområdet. For kritisk og for sløsete kan være like negativt. For par som er svært ulike vil krasje hele tiden. De må bruke mye tid og vilje for å gå seg til, og øve seg i å godta den andres prioriteringer.

De som klarer å snakke skikkelig sammen og lytter til hverandre, om penger og forbruk, og sparing, er vinnerne. Tipset er å tenke mer på fellesskap og mindre på egne behov. Målet er at begge må bli ganske fornøyd. Turer du frem som en konge/dronning i pengesaker, mister du respekten og likeverdigheten, og dere får en over- eller underordning i forholdet. 

Åpenhet om penger og forbruk er mye viktigere enn vi tenker i startfasen av et forhold.

Klare avtaler om økonomi forebygger konflikter og usikkerhet. Begge må vite hva dere har av inntekter og utgifter. Jobb for en økonomisk avtale, for det gir faste rammer og trygghet rundt parforhold og familieliv.

Tips: sjekk hva slags forbruker du vil få som partner før dere flytter sammen!