8. mai, 2014

HVORFOR SKAL JEG GJØRE ALT?

Kvinner gjør mest husarbeid, og tar kontrollen hjemme - men slipper ikke mannen nok til.

Dette gjelder også selv om begge jobber fullt ute, og er enige om likestilling. Kvinner ser både støv og rot mer enn menn. Hvis mannen tilbyr seg, vil hun ikke slippe ham til uten videre. Hun er vant til å være sjefen hjemme.

Problemet er at mange kvinner opplever merarbeidet hjemme som urettferdig. Og sånt blir det lett krangling og dårlig stemning av. Jeg møter det i terapirommet.  Nesten alle par med samlivsproblemer krangler også om plikter og oppgaver hjemme.

Jeg oppfordrer kvinner til å slippe mannen mer til. Men vær taktisk, ikke ta problemet opp når dere er midt opp i en hektisk situasjon. Snakk om saken i en rolig stund. Bli først enig om hvor høyt eller lavt lista for ryddig og rent hus skal ligge. Møt hverandre på havlveien, og snakk om hva dere vil prioritere i den livsfasen dere er i nå. Fordel dernest oppgaver og plikter hjemme. Når dette er gjort, må dere stole på hverandre, uten å hakke på når og hvordan oppgavene gjøres. Når dere har klart alt dette, må det bli kranglestopp - om husarbeid!