23. mai, 2014

IKKE MIST DEG SELV - I PARFORHOLDET

"Moderne parforhold og familieliv er ikke for nybegynnere", ropte en dame til meg i dag. Sant nok. Det er vanskeligere å holde ut i dagens samliv enn på bestemors tid.

Forventninger, krav og høyt tempo truer fra mange kanter. Og vi er vi er blitt kravstore, men de største kravene stiller mange til seg selv. 

Det er lett å miste seg selv i et parforhold og familieliv, hvis jeg bare lever for andre, og ofte setter meg selv til side. Et godt samliv har balanse mellom fellesskap og individualitet. Det er ikke galt å være avhengig av den andre,  hvis avhengigheten er positiv og sunn. Det betyr at jeg er bevisst på at jeg er en del av et fellesskap. 

En umoden avhengighet lener seg på andres trygghet og styring, i mangel av egen selvstendighet og modenhet. Alt må gjennom partneren. Mange samliv går i stykker pga usunn avhengighet. Over- og underordning går sjelden bra på sikt. Ikke mist din egenart!