10. jun, 2014

UNNSKYLDNINGER GIR EMPATI

I dag slår jeg et slag for det å si unnskyld. 

Min erfaring er at unnskyldninger sitter mye lenger inne hos menn enn hos kvinner. Det har antakelig både med biologiske og psykososiale grunner å gjøre.

Unnskyldninger er både viktig å gi og få, for vi gjør alle feil som støter og sårer andre. I parforhold og familieliv er det viktig å erkjenne feil, og beklage og innrømme, for å komme videre etter en krangel, og få bedre stemning mellom partene, både i forhold til barn og voksne.

Det er menneskelig å kjenne at man fortjener en unnskyldning før man tilgir en sårende hendelse eller handling fra partneren. Og det gjør noe med oss når partneren innrømmer å ha gjort noe galt. Relasjonen blir mer konstruktiv!  Men unnskyldningen må være ekte. Unnskyldninger gir empati, som er evnen til å innleve seg i andre og føle med andre. Det trengs i mange samliv og fellesskap!