29. jun, 2014

JEG ELSKER DEG, MEN KLARER IKKE Å LEVE SAMMEN MED DEG

Både elske og samarbeide!

Jeg hører ofte samlivspartnere sukke over den store kjærligheten som trekker oppover, og det vanskelige samspillet som trekker nedover. For både kjærlighet og samarbeid er nødvendige deler av et intimt fellesskap og familieliv i dag. Moderne par finner seg ikke i å krangle om opplagte hverdagsoppgaver, eller at den ene alltid prioriterer egne ting på bekostning av fellesskapet. En sa det treffende:  Når kjærligheten må sloss med samspillet som knirker hver uke, kommer fort følelsen av vi er to motparter. Et par ganger årlig kan vi tåle det, men ikke hver uke. 

Samlivspartnere som har fellestrekk fra barndom og oppvekst, og har flere felles verdier og holdninger til bruk av penger og fordeling av arbeidsoppgaver, klarer samlivet best. Mye forskning bekrefter at like barn leker best også i kjærlighet. Det behøver ikke bety at ulike partnere har det dårlig, men de får ofte mye mer å jobbe med og slite seg på i samspillet.

Kjærligheten er vel det viktigste?  Nei i dagens samfunn, tror jeg at kjærligheten alene ikke er nok. Det er like viktig å bli enige om et hverdagsliv med lik fordeling av jobb, plikter og egentid!

For å bli gode samlivspartnere, må begge være villige til å forandre seg, og ikke ta seg til rette, eller la seg utnytte.

FORTSATT GOD SOMMER!