5. aug, 2014

Taushet kan være makt - i samliv

Vi bruker mimikk og kroppsspråk, og vi kan vise og se hverandre, som samlivspartnere. Men språket vårt er likvel den aller viktigste muligheten vi har for å oppnå kontakt med hverandre, og forstå hvem partneren er. Poenget er ikke å snakke hverandre i senk. Mange kvinner, og noen menn, tror det. Men 4-5 ord kan være like viktigte som 400 ord, bare de er tyelige og til å forstå.

Det er forskjell på den gode tausheten som kjennetegnes ved gjensidig forståelse ved blikk og godsnakk, og til den negative tausheten som skaper misforståelser, og er klar for forsvar og angrep.

Taushet er som et slags verktøy, og kan brukes som et våpen i forholdet. Mange tror at om jeg ikke sier noe, så er jeg vel nøytral. Men her er det er lett å trå feil. Det kan være mye makt i taushet! Over tid kan slik taushet ende opp med at man begynner å trekke sine egne konklusjoner, på helt feil grunnlag, og få tanker om at partneren min ikke vil ha meg, er utro, eller jakter på en annen. En slik uro kommer av spekulasjoner og gjetning. Og når vi mennesker begynner å gjette, så gjetter vi som regel det verste først.

Løsningen på dette problemet er ikke mer mystisk og vanskelig enn at en eller begge to må ta initiativ og begynne å snakke om problemet. Samtale handler egentlig mest om å lytte til den andre! Øvelse gjør mester!