21. aug, 2014

10 FARESIGNALER FOR PARFORHOLDET

Nedenfor har jeg listet opp de vanligste faresignalene for samlivspartnere, og tips til hva partene selv kan gjøre for å løse problemene. Jeg vil ta for meg et faresignal om gagnen. Så følg med!  I dag kommer det første.

1.  KOMMUNIKASJONEN DALER

TEGN:  Partene snakker ikke godt sammen, og forteller ikke lenger, og spør ikke.

TIPS:  Bestem deg for å snu det. Svelg stoltheten, strekk ut en hånd, begynn å snakke. Smil og prøv å gi positive tilbakemeldinger. Slutt å være sur og taus.

I kjærlighet kan små endringer gi store utslag.