27. okt, 2014

lÆR DEG Å KRANGLE KONSTRUKTIVT

ULYKKELIGE PAR KRANGLER SLIK:

- De avbryter hverandre, så de må skrike og sloss for å bli hørt.

- De tolker ofte negativt. Hvis det ligger en dobbelt betydning i lufta, velger de straks det mest negative.

- De skjeller hverandre ut, banner, og bruker tid på å kjefte mer enn på å forklare seg og ville løse problemet.

- De latteliggjør hverandre.

 

LYKKELIGE PAR KRANGLER SLIK:

- De lytter mer til hverandre og argumenterer for sine meninger.

- De snakker  mer og avslører følelsene sine. De gir klare beskjeder som ikke har      dobbeltbetydninger.

- De viser respekt, og sier f.eks. "jeg elsker deg, selv om jeg ikke er enig med deg."

- De klarer å avslutte en krangel på en ok måte.