13. mar, 2015

HVORFOR RYKER FORHOLD SÅ FORT I DAG?

Jeg tror det er minst 3 grunner til det.

 

1. UREALISTISKE FORVENTNINGER

Parforhold og samliv handler aller mest om god kommunikasjon og konfliktløsning,  og se hverandre og bli forstått. Hvis partene klarer å finne ut av dette sammen, har de mye å glede seg til.

Kjærlighetsbegrepet må utvides fra det romantiske, lidenskapelige til også å omfatte gjensidig trygghet, respekt og avhengighet. Utfordringen er å oppdage at et forhold ikke bare er noe som eksisterer ved etableringen, men noe som skal bygges opp og vedlikeholdes hele tiden.

 

1.  ALL LYKKE FORVENTES Å KOMME FRA PARTNEREN

Når man etablerer seg med romantikk, følelser og sex som eneste bånd er det lett å bomme. Når partneren avsløres som noe annen enn seksualpartner og lykkeperson, kan det bli en skuffelse som mange ikke takler. Det tar tid å utvikle en dypere form for kjærlighet basert på tillit og aksept for hvem den andre er, på godt og vondt.

 

3.  INDIVIDUALISMEN

Dagens samfunn preger også samlivsarenaen. Samlivspartnere blir også som en vare som man kan reklamere på, og bytte ut, når man ikke er tilfreds.

I gode samliv er det ikke nok bare å passe på seg selv og sikre sine egne interesser. Teamet som de to utgjør er viktigst.