21. apr, 2015

Hva skal vi si når det går mot samlivsbrudd hjemme?

Hvor mye man skal si avhenger av barnas alder. Barn hverken kan eller skal bære voksnes liv og problemer. Men de må få informasjon og vite hva som skjer.

Store barn spør ofte hvorfor foreldrene skal skilles. Du kan gi enkle svar uten å gå i detalj. Si f.eks. dette:

1.  Vi er ikke kjærester lenger.

2.  Vi har ingen felles interesser lenger.

3.  Vi blir ikke glade av å være sammen.

4.  Vi irriterer hverandre, og hakker på hverandre.

Men så kommer det aller viktigste for barna:

5.  Vi er fortsatt dine foreldre - og det vil vi alltid være!

Selv om barna kanskje vet dette og har merket alt sammen, kan det skape en trygghet hos dem, en tillit til at de fortsatt hører til foreldrene selv om situasjonen er vanskelig hjemme.