18. aug, 2015

TYDELIG OG ÅPEN KOMMUNIKASJON ER BESTE VITAMIN

Mange par og familier er ulike når det gjelder å snakke sammen. Noen bruker tre ord på å si det andre bruker tre hundre ord på. Slike forskjeller er naturlige mellom oss mennesker. Det må vi respektere og ta hensyn til.

Det farlige er først når taushet bevisst eller ubevisst brukes som et våpen i kontakten. Når taushet blir en måte å møte et problem på, eller vise likegyldighet og avvisning på, da vokser problemer i stedet for å bli løst. For taushet blir også tolket. Men det fører ofte misforståelse med seg. Og misforståelser er grunnen til de flest par- og familieproblemer i dag.

Derfor er tipset mitt: Spør når du er i tvil og ikke forstår.  

Lytt og spør mer enn du snakker selv!

Høres det lett ut? Det er vanskelig, men du får det til hvis du vil!