24. aug, 2015

SPILLEREGLER FOR STEFAMILIEN

Å lage en stefamilie er ikke gjort i en fei. Det kan være en lang prosess (ofte flere år) å finne sammen med mine og dine barn. Gode forsetter er ikke alltid nok. Og hverdagen kommer etter forelskelsen.

 

Her er noen tips på veien:

 

1.  Snakk om barna. Aksepter barnas følelser, også de  motvillige.

 

2.  Bruk tid og vær tålmodige. TTT  Les: ting tar tid.

 

3.  Forsøk å bli enige om grenser i stefamilien, det hjelper både barna og dere voksne.

 

4.  Steforeldre sliter ofte med egne følelser, og biologiske foreldre kommer lett i klemme mellom sine egne behov og partnerens behov.

 

5.  Når kontakten mellom steforeldre og stebarn blir vanskelig, trekkes foreldre og biologiske barn sammen.

 

6.  Aksepter at barn av skilte foreldre har to hjem som er like verdifulle for barna.

 

7. Dyrk partneren og plei parforholdet!