16. des, 2015

MOR ER IKKE VIKTIGERE ENN FAR

Mamma er ikke viktigere enn pappa - etter barnets første leveår.

Mange hevder (flest kvinner) at mor er viktigere for barna enn far er. Når jeg spør kvinner hva som ligger bak en slik oppfatning, er svarene omtrent slik: Far er ikke så kjærlig og nær, han kan ikke trøste, han koser mindre og passer ikke godt nok på.

Fortidens rollefordeling i familien og tro på at mødre er best for barn, sitter hardt i mange kvinner enda, også hos helt unge.  Men tiden står ikke stille. Dagens fedre vil noe annet enn sine forfedre. De vil aktivt ta seg av barna sine og følge dem opp.

 

Hør her: Vi har aldri hatt så flinke og engasjerte foreldre som i dag. Det betyr etter min erfaring og mening at mor ikke kan erstatte far. Selv den kjærligste mor kan ikke erstatte nærværet av far. Menn har mye ubrukt kompetanse på barn og familieliv. Men da må de få slippe til!