11. jan, 2016

BARNA HANS VIL IKKE MØTE MEG

Per ble skilt for flere år siden, han er far til 2 barn i slutten av tenårene, de bor både hos mor og far. Per har hatt ny kjæreste i 3 år, men barna hans vil fortsatt ikke møte den nye. De unnskylder seg hver gang saken kommer opp før helger og ferier,  og blånekter for kontakt med den nye til pappa. Per sier han gjør så godt han kan, og vingler mellom hensynet til barna og sin nye kjæreste. 

 

Går slikt over?

Ja, vanligvis går slikt gradvis over, kan ta flere år. Begge parter klarer å tilpasse seg det nye med tiden.

 

Men mange års arbeid med slike problemer, har lært meg at noen store og voksne barn gir seg aldri. Det kan skyldes barnas lojalitet og støtte til den forlatte foreldren, og behovet for å straffe, i dette tilfellet Per. Men ofte skyldes det også at den foreldren som har fått ny kjæreste, ikke klarer å snakke klart og tydelig om sitt nye voksenliv, og sette seg i respekt hos barna.

 

 

Vi er oss selv nærmest. Og skilte foreldre har ofte vanskelig for å ikke føye sine barn etter et foreldrebrudd, selv om de ser hvor mye makt barna dermed kan få. For utenforstående kan det virke meningsløst å bruke så mye følelser og krefter på å motarbeide sine egne foreldre. Ofte tror jeg store og voksne barn ikke er bevisst sitt sterke engasjement mot sine skilte foreldre, før de selv oppsøker en hjelper/rådgiver.

 

TIPS

Forsøk å løse problemet enda en gang.

Forklar barna at du ikke vil gjengiftes med mamma/pappa. Et nytt kapitel er begynt. Og du vil ikke føye deg lenger etter barnas urimelige krav om å jage kjæresten vekk når du skal møte dine barn. Åpen og tydelig beskjed skaper ofte et bedre klima.

 

På sikt kan det bli verre for barna å ha veike og feige foreldre som ikke tør å si sannheten rett ut, og slik bidra til at barna fortsetter kampen mot sin egne foreldre.