27. jan, 2016

IKKE LA ANDRE DOMINERE OG FORKLARE DEG

Mange holder på med det, ofte uten å tenke over det selv. Jeg merker det i terapiroimmet. Når jeg spør om hva en av dem tenker om problemet de sliter med, svarer den andre for han/henne. Det virker som om paret eller familien har utviklet et mønster der den ene av dem forklarer den/de andre, uten en gang å spørre om det er greit.

Jeg gir meg ikke, og spør hvorfor han eller hun (like ofte kvinner som menn) ikke kan forklare seg selv. Ofte kommer det da et utydelig svar om at, jo da, men han/hun/de er ikke så glad i å snakke. 

 

Vi vet hva som er bra for oss! Og vi vet hva våre problemer og utfordringer er. Men vi har ulike personligheter og ulik trening i å snakke og forklare oss.

Det er lett å havne i taushet og dermed overlate ordet til andre. Dette er aktuelt både for samlivspartnere, kolleger, søsken og venner.

 

Når noen stadig tar ledelsen og forklarer de andre, oppstår det ofte et ujevnt forhold. En  slags over- og underordning. Og dette smitter ofte over på andre deler av samspillet også, og da blir det fort misnøye. Slik ubalanse vokser seg gjerne til avstand og mistrivsel.

 

Tips: Stå opp for deg selv. Øv deg i å si hva du tenker og mener og vil. Det styrker ditt selvbilde. Og du bidrar til bedre balanse i fellesskapet.