25. apr, 2016

INGEN KAN FORANDRE ANDRE ENN SEG SELV

Like barn leker best, sier vi. Men de fleste samlivspartnere og kolleger kjenner ofte best til hva de er uenige om, hvor skoen trykker, og hvor ulike personligehetene deres er. For det kommer jo til uttrykk og merkes gjennom samspillet partene har. 

 

Hvis du ikke klarer å akseptere og har respekt for ulikhetene mellom dere, er du antakelig alt i gang med å forandre den/de andre. Men slikt nytter lite både hjemme og på jobben. Min modell er ikke bedre enn din.Vi kan være forskjellige, men er like viktige og verdifulle.

 

Ingen kan forandre andre enn seg selv!

Du kan ønske og påpeke hva du misliker og ønsker annerledes. Men hvis ikke den andre innser dette selv, og vil gjøre noe med det, vil masingen din ofte skape større avstand mellom dere, og problemene vokser. 

 

Ingen flytter sammen for å bli skilt, eller ønsker å komme på kant med kolleger som utløser personalproblemer på jobben.

Se på de du lever med eller jobber sammen med som dine likeverdige.

Gode relasjoner lages ikke på en dag. Teamet hjemme og teamet på jobb likner hverandre. Det sentrale er å lykkes som team , ikke bare som enkeltperson.  Stikkordet er å lytte aktivt. Det betyr at du må legge vekk ditt eget for en stund. For å sjekke om du har forstått, spør: har jeg forstått deg rett?

 

PS

Det går en grense for hvor mye man skal tåle og finne seg i, før relasjoner både hjemme og på jobb må avsluttes. Den må hver enkelt trekke selv.