7. jun, 2016

KONFLIKTER ER IKKE FARLIGE

Jeg møter av og til noen som trives med konflikter, minst et par i uka. Det holder liv i dem, sier de. Det gjelder mennesker både på jobb og hjemme.

Men de aller fleste liker ikke konflikter, og ønsker de vekk.

 

Jeg er mest redd for konflikter som enten blir avvist eller undertrykt. For store konflikter brenner sjelden ut av seg selv.

Alle møter konflikter i livet.

Spørsmålet er hvordan vi takler det. Konflikter og kriser i samliv og relasjoner kan være helt nødvendig for å få partene inn på et nytt og bedre spor. Å jobbe seg gjennom en konflikt kan vær gull verdt for samspillet.

 

Lær deg å lytte!

Jeg tror jeg gjentar dette med å lytte til det kjedsommelige for dere lesere. Men evnen og viljen til å lytte er alfa og omega i kommunikasjon. Sjekk om du er en god lytter.

Spør partneren hjemme, vennen og kollegaen!

 

Tips å trene på:

-  Ikke lat som du lytter, det blir raskt oppdaget.

-  Ikke snakk selv og avbryt når den andre snakker.

-  Vent på tur. (De verste til å avbryte er samlivspartnere.)

-  Konsentrer deg om hva den andre sier.

-  Hvis du ikke forstår, må du spørre.

-  Demp sinnet ditt.  Hissig tone skaper lett en angrep-forsvar 

   posisjon.