20. jun, 2016

PARFORHOLD FORGÅR , FORELDREANSVARET BESTÅR

Par som har barn og som sitter klistret i samlivsproblemer, føler ofte at parskap og foreldreskap er uløselig knyttet sammen. På en måte er de jo det. For rollen som kjæreste og rollen som mor eller far, flyter lett over i hverandre i et travelt hverdagsliv.

 

I terapirommet er jeg mest opptatt av å forsøke å holde foreldrerolle og par-rolle fra hverandre. Først når man slutter å blande kortene, blir det mulig virkelig å se hva samlivet består av, og om det fortsatt er liv laga.

 

Foreldreskapet står sterkt og har høy status i dag. Dagens foreldre har aldri vært flinkere til å samarbeide om ungene sine enn nå. Problemet for mange er at kjæresteforholdet mellom de to voksne ofte lider og blir forsømt. Brått har den ene fått nok, og vurderer brudd. Noen klarer å reparere hvis de våkner tidlig nok. Andre skiller lag og lager to hjem for barna sine.

 

Dere bestemmer!

Det er ingen fasit på hva som er best for barn når foreldre flytter fra hverandre. Jeg tilhører ikke de som hevder at foreldre må bo sammen for enhver pris for barnas skyld. Når et par ikke har noe annet felles enn foreldrerollen tror jeg de får det vanskeligere sammen enn hver for seg. En ulykkelig mamma eller pappa tærer på familien, og blir det for vanskelig, tror jeg det er best at foreldrene skiller lag.  

Men foreldrerollen har de sammen så lenge de lever!

Skilte foreldre er i dag generelt flinkere til å samarbeide enn forrige generasjoners foreldre var.