27. jun, 2016

NÅR KAMPEN FORTSETTER ETTER SAMLIVSBRUDDET

 

BROBYGGEN ELLER KONFLIKTSKAPER ?

"Jeg er så bekymret for barna"

Denne replikken har jeg hørt så mange ganger, at jeg ikke biter på den lenger. Det høres så empatisk ut å si at man er bekymret for barna, mens man faktisk gjør eksen til skyteskive for alt som er galt i ens eget liv. Jeg hører det oftest fra kvinner. Problemet har altså ikke med barnas behov å gjøre, men med foreldrenes egne behov.

Du må si fra når barna blir utsatt for omsorgssvikt. Det er ikke dette alvorlige jeg snakker om i dag.  Det er de foreldre som har en trang til styre og kontrollere eksens foreldrerolle, etter bruddet. Vanligvis er det ikke grunn til bekymring. Mange foreldre klarer foreldrerollen bedre etter bruddet. Den stadige kranglingen og misnøyen mellom mor og far før bruddet, utvikler lett et destruktivt foreldremønster.

 

Mange par kan være ubrukelige som samlivspartnere, men være gode foreldre hver for seg.

 

God nyhet til "bekymrede foreldre":

Barn samarbeider som regel.  De er lojale og klarer som regel å samarbeide med begge sine foreldre. Barn gjør som regel alt de kan for å tilpasse seg. Barn takler ulik stil og system hos mor og far. Det er de voksne som ofte kritiserer og ikke takler slikt.

 

Tips til skilte foreldre:

Bestem deg for om du vil være en brobygger eller en konfliktskaper!