26. jul, 2016

ELSKER HVERANDRE, MEN ORKER IKKE LEVE SAMMEN

Kjærligheten er vel det viktigste? Nei, i dagens samfunn tror jeg ikke det alltid er slik. Per og Kari tror ikke de klarer å leve sammen lenger, fordi de har så ulike prioriteringer. Den store kjærligheten trekker oppover, sier de, mens det vanskelige hverdagslige samspillet trekker nedover. Begge er viktige deler av et intimt fellesskap og familieliv. Men når kjærligheten må sloss med samspillet, da kommer følelsen av å være motparter.

 

Vi kan ha det supert av og til, når vi er ute, på ferie osv. Men for det hverdagslivet jeg vil ha, er Per en katastrofe sier Kari.  Per sier nesten det samme om henne.

De som ikke klarer å bli enige om likt ansvar og fordeling av jobb, plikter og fritid, og klarer å gjennomføre dette i praksis, mister hverandre også etter hvert i kjærlighet.

 

To løsninger

Den første er å akseptere den andres personlighet, og slutte å gjøre personlige ulikheter til et problem.

Den andre er å ta konsekvensene av at man er så ulike, og gå. Den siste er lettest.

Den første innebærer en indre holdningsendring som er forutsetningen for å få det til i praksis.

Hvis begge vil, får de det som regel til!