2. aug, 2016

4 ORD KAN VÆRE LIKE BRA SOM 400

Menn med får ord er ikke ubrukelige i et samliv. Mange kvinner tror  og sier det. Men en mann kan få uttrykt seg like åpent og tydelig om en sak som en kvinne trenger 400 ord på. Det er ikke mengden ord som teller , men at budskapet er tydelig og blir forstått.  

 

Men det blir helt galt om kvinner må hale og dra ordene ut av menn for at de skal si noe. Hver og en må selv på banen og bruke språket.

 

Taushet er et farlig verktøy i relasjoner med andre.

 

Det er en misforståelse å tro at bare vi snakker mye og lenge nok, så løser våre problemer seg. Aktiv lytting er også god kommunikasjon. Det trenger vi alle å lære.

 

Men det aller viktigste er å forstå hverandre og ha respekt for ulike oppfatninger og personlighetsforkskjeller. Mange kvinner trenger å lukke munnen sin for å lytte mer. Og for å slippe menn til hjemme.