7. sep, 2016

MOBBING I PARFORHOLDET

Mobbing forekommer dessverre overalt hvor mennesker er sammen. På skolen, i barnehagen og på jobben kan vi lett skyve ansvaret på ledelsen eller arbeidsmiljøet.  Men i vårt eget hjem er det bare vi som bor der som kan gjøre noe med det. Jeg møter mange triste skjebner i terapirommet. Det er historier om ødelagt liv fordi samlivspartneren har mobbet dem i stykker.

 

Mobbing er når en person gjentatte ganger over tid utsettes for negative handlinger, enten psykisk eller fysisk, sårende erting, plaging, utfrysing, og vold.  

 

Når en mann hver uke sender spydigheter til kona si og trakasserer henne for hvor prippen hun er som ikke har lyst på sex med ham, og foreslår at hun burde gå til psykiatrisk behandling, og at hun ikke skjønner at han som mann må få sitt, da mobber han.

Når en kvinne hver uke trakasserer mannen sin for å være egoistisk og doven, og nedvurderer ham til å være et barn i huset, da mobber hun.

 

Når du blir mobbet overlengre tid kan du bli så hjernevasket at du tror det er deg det er noe galt med. Det er tvert om mobberen det er mye galt med. Mobbere ser på sitt offer som "undermennesker".

 

Kvinner og menn mobber like mye, men ofte ulikt. 

Kvinner mobber mer usynlig, henger ut mannen, fryser ham ut og sårer.   

Menn er mer direkte, sier det rett ut, og de kan bruke mer makt og vold.

 

Det er flaut og skamfullt å bli mobbet hjemme, og partene klarer ikke å uvtikle nærhet og fortrolighet til hverandre.

 

Det er bare negative følger av mobbing. Stikk hull på problemet. Betro deg til en venn, en i familien, eller oppsøk en fagperson. Det er det beste du kan gjøre.

Det verste du kan gjøre er å finne deg i å bli mobbet. Da passer du som hånd i hanske på en mobber!