19. jan, 2017

FAR ER LIKE VIKTIG SOM MOR

Fortidens kjønnsrollemønster og fordeling i familien sitter fortsatt i mange kvinner enda, også hos de helt unge. Jeg skjønner at foreldre kan se på sin voksne partner som udugelig, kanskje en av grunnene til at det ble brudd, men jeg forstår ikke at ikke foreldre ser barnas behov for å like og være sammen med begge sine foreldre. Det er så viktig å skille mellom par-rollen og foreldrerollen.

 

Barn trenger begge sine foreldre, enten de voksne bor sammen eller ikke. Selv den kjærligste mamma kan ikke kompensere for nærværet av pappa, og omvendt.  Unntaket er ved vold, rus og alvorlige sinnslidelser.

 

Tiden står heldigvis ikke stille her.  Dagens unge fedre vil noe helt annet enn sine forfedre. De engasjerer seg og vil følge opp barna sine like godt som mødrene. Og flere og flere gjør heldigvis det. Vi har en svært kompetent og engasjert foreldregenerasjon i dag.  Men det er fortsatt, etter mitt syn, for mange mødre som ikke slipper fedrene til.

Det kan være ulike grunner til det. En grunn er rett og slett mors syn på at barn trenger mor mer enn far. Andre grunner er at far har vært mindre sammen med barnet pga mer jobb ute, eller ikke er så praktisk, sier mange mødre.

Tenk over at du har barna dine til låns, du skal hjelpe dem til å bli trygge og selvstendige og frie ungdommer og voksne mennesker. Da er det ikke til barnas beste å boikotte fars plass i barnas liv.

 

Ekspartnere behøver ikke være gode venner for å klare å samarbeide om barna, men de må behandle hverandre anstendig, og ville samarbeide!