13. mai, 2017

JEG FØLER MEG IKKE BRA NOK

Hvor ofte føler vi ikke på dette noen og enhver. Selv skråsikre og trygge mennesker kjenner på slike følelser.  Tryggheten vår henger sammen med andre mennesker. Vi ser oss selv gjennom andre, og hvordan andre ser og oppfatter oss. Det handler om angsten for ikke å lykkes og være bra nok, på jobben, blant venner og hjemme i vår egen familie. Angst og utrygghet er helt vanlig og menneskelig. 

 

 Det er fort å skyve ansvaret over på andre, og frita seg selv når man ikke føler seg god nok overfor andre. Noen ganger er det også sånn at jeg helt ufortjent får skyld eller ansvar for noe jeg hverken har kjent eller gjort. Så urettferdig. Da skal det enda mer til for å forsone seg med den vonde følelsen av å ikke strekke til og være bra nok.

 

Vi kan søke hjelp og snakke med andre for slike vonde følelser inni oss. Og noen oppsøker og trenger profesjonell hjelp for å komme videre og finne seg selv. Men ansvaret for å bli trygg og selvstendig er det først og fremst jeg selv som har, og kan gjøre noe med. 

Jobben med å finne seg selv og kjenne seg trygg og fri er den viktigste jobben jeg kan gjøre for meg selv.

 

Ha en hyggelig mai!