7. sep, 2017

SKAL BARN SKÅNES FOR SORG?

Jeg husker ikke at jeg noen gang var med i begravelser som barn, under 10 år.  Det var ikke vanlig den gang at barn var med i begravelser og bisettelser. Tanken bak var nok at vi skulle skånes, det var de voksnes verden å sørge. Men jeg har aldri siden godtatt den tanken.

Heldigvis har verden gått videre. Da døden kom i min egen familie, var det aldri snakk om at ikke ungene skulle delta i begravelsen, og i det meste rundt den.  Vi ba også slekt og venner om å ta med seg barna i begravelsen, og til minnesamværet hjem til oss etterpå.

Barn kan sørge like mye som voksne, men på sin måte. Og barn ønsker informasjon, konkret informasjon. Hvis ikke begynner de selv å gjette og fantasere, og det kan skape forvirring.

 

Tipset er altså å snakke åpent og tydelig med barn om sorg, og om det som har skjedd, tilpasset barnets alder. Småbarn under 3 år skjønner ikke mye rundt et dødsfall, og småbarn kan bli redde når voksne gråter og har kraftige reaksjoner.  Men fra 6-7 årsalderen skjønner de mer.

Barn kan bli redde for at andre nær dem også skal dø. Rådet er å lytte til barnet, og svare klart og konkret på deres spørsmål. Det trygger dem. Barn svinger fortere enn voksne, de kan leke og le, og like etterpå bli lei seg og gråte.

Barn sørger ulikt akkurat som vi voksne gjør.