7. des, 2017

ER DET HÅP FOR OSS TIL JUL?

Per og Kari er misfornøyde og tenker begge på parforholdet sitt som et liv i lenker, eller bur.

De er kanskje ikke mer forskjellige enn folk flest. Men de har klart å utvikle noe destruktivt: de bruker personlighets-forskjellene mot hverandre, så det holder. Det gjør de ved stadig å hakke på den andres personlighetstrekk, og snakke ned den andres vaner og meninger og ønsker. Og slikt blir det selvsagt lett mye krangling av! Samtidig har begge et oppriktig ønske om å få en god og kranglefri jul, og de spør om det er håp for dem?

Det er aldri for sent å reparere et samliv, men bare hvis begge vil, og vil jobbe for det.

Kari og Pers mål er å få et samliv som funker, og gjør dem begge fornøyde. De ønsker å fortsette sammen, men ikke som nå!

Oppskriften for å komme til målet er:

1. Å spørre og lytte.

2. Å ville forstå hverandre.

3. Å ville akseptere forskjellene mellom dem.

Men denne prosessen skjer ikke over natten. Du må prioritere tid på å lytte og prøve å forstå hvordan partneren din er skrudd sammen. Spør: Hvem er du? Den jobben er stor. Men som regel svarer den seg. Du vokser selv, og du vil kanskje forstå nok til at du vil fortsette samlivet. Da er det håp for dere.

Men for den som forstår, men likevel ikke vil akseptere, og ikke klarer å leve med forskjellene, blir det heller avvikling og brudd.

Så faktisk og praktisk er samliv.