19. jan, 2018

ALLE FORHOLD KAN IKKE REDDES

Og alle problemer kan ikke løses –

men dine holdninger kan endres!

Som barn tenker vi at livet er lett å leve. Noen er snille, andre slemme. Og det kan vi løse, tror vi som barn. De slemme må si unnskyld, og bli snille, og så er alle venner igjen. Men så enkelt er nok ikke voksenlivet. Svart hvitt tenkningen og lettvinte løsninger passer ikke i samliv og parforhold, ikke på jobben heller, og ikke i klubben eller i nabolaget.

Ingen av oss kan bli noe annet enn de vi er. Min egen legning og gener kan vanskelig forandres. Ikke barndommen min heller, eller mitt tidligere parforhold og familieliv. Hvis du ser på personlighetsforskjeller som et stort problem, enten i parforhold eller hos kolleger på jobben, kommer du ikke langt. For radikale omlegninger av vår personlighet er nesten umulig å endre på når vi er voksne. Da må du rett og slett bestemme deg for å forsøke å lære deg at slike problemer ikke kan løses. Den eneste måten å komme videre på er å slutte å tenke på dette som problemer. Du må snu innstillingen din, og la problemet falle.

Personlighetsforskjeller

Jeg snakker mye om personlighetsforskjeller med par i terapirommet.

For slike forskjeller fører til mye krangling og misforståelser, og ufred. Men får du tak i og skjønner at dine egne holdninger kan endres, da er det mange muligheter. Våre holdninger kan endres. Mine holdninger til ulikheter mellom oss kan jeg gjøre mye med selv. Sjekk hva du irriterer deg over og hva som gjør deg sint og oppgitt. Skriv det gjerne ned, og snakk om forskjellene mellom dere. Den vanskelige oppgaven mellom oss mennesker er å slutte fred om kjønnsforskjeller og personlighetstyper.

Det gjelder både i livet hjemme og ute!

Klarer du den jobben, kan mye løses!