19. mar, 2018

"KILLEREN" I MODERNE SAMLIV

Den store «dødaren» i dagens parforhold og samliv er det rasjonelle og effektive livet. Det fornuftige hverdagslivet er viktig, protesterer du kanskje nå. Ja visst er det viktig og bra. Dere er så mange målrettede og flinke par!  Foreldreskap har aldri hatt høyere fokus enn i dag. Vel og bra. Men dette kan gå på bekostning av følelser og det sanselige. Når det aller meste i hverdagen uke ut og uke inn handler om plikter og oppgaver enten i arbeidslivet ute eller i familielivet hjemme, da kommer lett følelser og kjærlighet i en skvis. For når sansene våre sjelden, eller svært sjelden, er i bruk sammen med ektefellen eller samboeren, da blir det fort kaldt og ensomt.

Det er noen knep alle kan gjøre selv for å motvirke dette.

1. Prøv å tenke/gjøre samlivspartneren din til din eneste hver dag. Ikke flirt og betro deg mer til kolleger enn partneren hjemme.

 2. Prøv å leve slik at du får tid til å bruke sansene dine sammen med partneren din. Kanskje timeplanen din trenger en omlegging?