12. jun, 2018

BRYSOMME BESTEFORELDRE

Jeg velger å tro at de aller fleste besteforeldre har god kontakt med sine barnebarn. I dagens samfunn med barnefamilier hvor begge foreldrene som regel er i jobb, er mange besteforeldre tett knyttet til sine barnebarn, ofte som barnevakter og avlastere for de travle foreldrene. Sånn blir det skapt tette relasjoner av. Ofte møter jeg voksne som forteller om hvilken stor betydning nettopp besteforeldre hadde for deres egen utvikling og voksne liv. 

Men dessverre er det også besteforeldre som bryr seg altfor mye med sine barn og barnebarn. De nesten overtar styringen. De ser det ikke selv, i alle fall ikke før de forstår konflikten som oppstår. De trenger å ha kontroll og vil vite mer enn godt er. Enten de gamle synes synd på barnebarna, som har begge sine foreldre ute på jobb, eller de trenger barnebarna for sin egen trivsel, blir det lett problemer av slikt.

For relasjoner er ikke like lett å reparere som slitte hus og hager. Familieforhold er fulle av følelser. Og vi vegrer oss i det lengste for å snakke høyt om irritasjoner og misnøye om andre i egen familie. Noen er tøffe og sier ting rett ut på en uvennlig måte. Det ene tar det andre, og plutselig er det blitt en konflikt som tærer på både de unge og gamle i familien. De fleste vil ikke dra barna inn i dette, men barn leser oss på kroppsspråket. De skjønner mye mer enn voksne tror. Så her gjelder det å være obs og trå varsomt.

Tipset er å stoppe før konflikten ender i boikotting og brudd mellom barnebarn og besteforeldre. Oppegående besteforeldre har like mye ansvar for dette som de unge foreldrene. Tenk deg om, du bestemor, om du har nesten overtatt kontrollen over barnebarnet ditt? Barn er først og fremst foreldres ansvar, også der foreldre er skilt og lever på hvert sitt sted. Tipset til unge foreldre er å ta samtalen med foreldre/svigerforeldre og fortelle hva dere liker og misliker. Hvis formen er vennlig, kan innholdet i det dere sier bli lettere å forstå og akseptere.

Å regulere kontakten med besteforeldre har selvsagt unge foreldre rett til. De har ansvar for sine egne barn.