3. sep, 2018

HVERDAGS KJÆRLIGHET

Både kjærligheten og hverdagslivet er nødvendige deler av et godt parforhold og familieliv. Alle som har levd en stund vet at det er flere hverdager enn fester og ferier. Og hverdagen sliter mange med å få til hjemme. Kjærligheten er vel viktigst?  Nei, i dagens samfunn tror jeg ikke kjærligheten er det viktigste. Det er enda viktigere å bli enige om et hverdagsliv med likt ansvar og fordeling av jobb, plikter og fritid – og klare å gjennomføre det i praksis. Hvis ikke utløses det ofte dårlig stemning, krangling og avstand. Vi var så like i begynnelsen, sier mange samlivspartnere. Vi pratet og lyttet til hverandre, og var enige om det meste. Men nå er vi på hver vår klode, ingen av oss vil gi seg.  Vi er nok stolte begge to, og finner oss ikke i å bli styrt og nedvurdert av hverandre.

2 aktuelle løsninger:

Den første mulige løsningen er å begynne å akseptere den andres personlighet, og bestemme seg for å slutte å gjøre ulikhetene mellom dere til så stort problem. Den andre løsningen er å ta konsekvensene av at dere er ulike, og gå. Det siste er lettest. Det første er vanskelig, men gir best resultat på sikt. Dere må gi hverandre nye roller, ikke som motparter, men som medspillere på samme lag. Se på hvilke muligheter dere har sammen som par. Slutt å forstørre opp hva som begrenser samspillet. Dette handler om å endre holdninger og synet på hverandre, som er en forutsetning for å spille hverandre gode!

Når begge samlivspartnere vil, får de det som regel til!